Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tarih: [tarih]

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya Antalya Fidan A.Ş.  üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

Ünvanı: www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)

Adresi: Yukarıkocayatak Mah. Alamersin Kümesi Km. Evl. No:56/2 Serik-ANTALYA

Tel-faks: +90 532 527 31 20

Vergi No: 0700 7468 38

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Adı/Soyadı/Ünvanı: [fatura-isim] / [fatura-firma]

Telefon: [telefon]

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

[urun-listesi]

ALICI’nın www.antalyafidan.com.tr  üzerinden malın / ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seçtiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

ALICI’nın seçtiği veya verdiği bilgiler:

Adresi: [fatura-adres]

TC/Vergi No: [tc-kimlik-no] / [vergi-numarasi]

Mal/Ürün/Hizmet Türü :

[urun-listesi]

Madde 5 – Genel Hükümler:

5.1 – ALICI, MADDE 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Kemal Cüce Tarım sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kalite sertifikaları ve kullanım kılavuzları gibi belgelerin teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)’a  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.) ‘a  ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.) ‘a gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7 – www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

5.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için  Kemal Cüce Tarım ‘a gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.) tarafından karşılanacaktır.

5.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)’a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.) teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 6 – Cayma Hakkı: 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Antalya Fidan A.Ş. ‘a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7.MADDE hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce en geç saat 16.30 ‘a kadar, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda,siparişinizi onayladığınız gün içerisinde info@antalyafidan.com.tr adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirebilir veya telefon yoluyla irtibata geçebilirsiniz. En geç 10 gün içerisinde ödemeniz iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden %5 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin  www.antalyafidan.com.tr (Antalya Fidan A.Ş.)’a ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade Adresi:

Antalya Fidan A.Ş.

Adresi : Yukarıkocayatak Mah. Alamersin Kümesi Km. Evl. No:56/2 Serik-ANTALYA

Tel-faks: +90 532 527 31 20

Madde 7 – Cayma HAkkı Kullanılamayacak Ürünler:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel siparişe göre üretilmiş ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının yırtılmadan açılmış olması ve ürünün dışarıda kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Tüplü fidan grubları ve Saksıda fidan grubları

Gübre torf ve topraklar, tohum ve diğer orjinal ambalajında bulunan ürünler

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya Antalya Fidan A.Ş.’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.