Gelişmiş Pikan Cevizi

Pikan ağaçları ormanlar dahil olmak üzere birçok alanda yetişir; parklar, kentsel yeşil alanlar, adliye önü  çimenlik alanlar gibi. Yerli ve gelişmiş pikan cevizleri Teksas’ta 70.000 dönüm ticari olarak yetiştirilmektedir. Gelişmiş çeşitler genel olarak ince kabuklarından dolayı kağıt kabuklu olarak bilinirler. Ağaçlar büyük ve uzun ömürlü olduğu için , yerli ağaçlara göre daha büyük cevizleri taşıyabilirler bunun yanında hastalık ve zararlılara daha dayanıklı olurlar.

Yetiştiriciler mutlaka bahçenin boyutunu, bahçenin planlanmasını , yere ve pazara uygun çeşit seçimini , uygun gübrele programını, ekonomik olarak zararlı ve hastalık mücadelesini, cevizin etkili bir gelişim göstermesini ve hasadını iyi belirlemelidirler.

BAHÇE BOYUTU

Bahçe kurulumu eğer bahçe çok büyük veya çok küçük olursa başarısız olabilir. Yeni pikan cevizi yetiştiricileri için en akıllı strateji küçük ve gelişen evrelerle başlamaktır. Bahçe boyutunun belirlenmesi su bulunabilirliği, para akışı ve ekipman giderlerini içerir.

Para akışı: Ticari bir pikan cevizi bahçesi kurmak iyi bir sulama sistemi, lokasyon, ekipman ve yabani hayvan korunakları gibi diğer özel ihtiyaçları gerektirir.Bahçe kurulduğu yıldan itibaren ilk 5-7 sene içerisinde meyve verime yatana kadar iyi bir para akışı / kaynağı olmalı.

Ekipman giderleri : 1-2 dönümlük hobi pikan cevizi bahçesi olmasına rağmen hasat elverişli olarak yapılabilir, büyük çaba gerektiren ağaçlar için özel hasat makinası gerektirir. Ticari üretimde kullanılacak ekipmanlar traktörler, gövde sarsıcılar vb. dir.

Su bulunabilirliği ve kalitesi: Meyveye yatmış olan yetişkin pikan cevizi ağaçların büyüme mevsiminin en sıcak zamanında 1-2 inch suya ihtiyaç duyarlar. Yetiştiriciler mutlaka miktarını , kaliteyi ve dağıtımını dikkate almalıdır.

Genel olarak su her dönümdeki her ağaç için dakikada bir 35-40 litre su verebiliyor olmalı. Dikimden önce, toplam tuzluluğu ve sodyum, klorür ve bor gibi potansiyel olarak zarar veren elementlerin seviyesini belirlemek için suyun test edilmesini sağlayın.

İKLİM / HAVA ŞARTLARI

Teksas’ın tüm bölgelerinde ki iklim koşulları pikan cevizi yetiştiriciliği için uygundur. Ancak ürünler ilkbahar geç donları ve erken sonbahar donlarından etkilenip zarar görebilir.Kuzey Teksas bölgesinde gelişmiş cevizlerde bahar don hasarlarından kaçınmak için erken hasat edilen çeşitler dikilmeli.

Ayrıca donlu olan havalar genç ağaçlarda da zarar verir. Soğuk donma potansiyeli olan veya donan cephelerde dikim yapmaktan kaçının. Bu bölgede kalın kabuk geliştirmiş yetişkin pikan cevizi ağaçlarında hasar çok daha az olasıdır.

Su ve hastalık ilgisi eyalet genelinde farklılık gösterir. Genel olarak Orta eyaletin doğusunda sulama daha az gereklidir ve her yıl yaklaşık en az 20 kg yağış alır. Ancak bu bahçelerde hasat döneminde daha iyi yağış koşulları ve daha çok hastalık problemi olur. Yıl boyu 15 kg dan daha az yağış alan bahçelerde daha az hastalık koşulları olur ama iyi ağaç gelişimi ve ürün üretimi, ağaç başına gereken 25 kg yağışı sağlayan sulama sistemine bağlıdır.

Teksas’ın en çok yağış alan bölgesinde bile yağış tahmin edilemezdir ve sulama kaliteli ürün üretimi için tavsiye edilir.

TOPRAK

Pikan cevizi en iyi derin , drenajı iyi olan ,yeterli miktarda oksijen, azot ve su içeren topraklarda yetişir.Buna rağmen pikan cevizleri derin olmayan topraklarda da yetişir. Ticari bahçeler eğer toprak derinliği 10 m ve üzerindeyse daha çok başarılı olur. Bahçenin toprak yapısı dikimden önce dikkatlice incelenmeli çünkü Teksas bölgesinde çoğunlukla topraklar sığ ve drenajı iyi olmayan topraklardır bu yüzden karlı üretimi desteklemez.

ÇEŞİTLER

Geliştirilmiş pikan cevizi çeşitleri her pikan cevizi üretimi için Teksas bölgelerinde tavsiye ediliyor. Çeşit seçiminde ki hususlar tozlanma, cevizin olgunlaşma zamanı, pikan cevizi hastalıklarına dayanıklılık, piyasada ki durumunu içerir.

Tozlanma: rüzgar yardımı ile olur. Erkek çiçekler salkım şeklinde olur. Dişi çiçekler yıldız şeklinde olur. Birçok çeşitte dişi ve erkek çiçeklerin olgunlaşma zamanları farklıdır. Bu problemin önüne geçmek için bahçe tesisinde iki farklı çiçek tipi kullanılır.

Erken ceviz olgunlaşması: Sonbahar donları Teksas’da yaygın olduğu için üreticiler erken olgunlaşan cevizleri tercih etmelidirler. Bu özellik hasat zamanında erkenden pazara ürün vermek isteyen diğer üretim alanlarındaki ceviz üreticileri içinde geçerlidir.

Hastalıklara dayanıklılık: Merkez ve doğu Teksas’da üreticiler belirli çeşitlerde hastalık riskinin farkında olmalıdırlar. Yağışın çok olduğu bölgelerde ‘Wichita’ ve ‘Hopi’ gibi çeşitlerde fungusit etkili ilaçlar kullanılmadığı sürece üretimde başarılı olunamaz.

Pazarlama satış noktaları: İstediğiniz pazarın ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak çeşitleri seçin. Perakende marketler büyük ve parlak pikan cevizlerini tercih ederler. Toplu satış yapan marketler ise kabuğu kolay kırılan ve çekirdek yüzdesi çok olanı ister.

BÖLGESEL FAKTÖRLER

Kuzey: kısa büyüme dönemi, düşük hastalık basıncı, sulama gereklidir, kireçli topraklarda çinko uygulaması istenir.

Batı: düşük hastalık basıncı, yüksek sıcaklık stresi, sulama gereklidir, değişken topraklar, kireçli topraklarda çinko uygulaması istenir.

Merkez: Değişken hastalık basıncı, değişken topraklar, ilave sulama gereklidir.

Doğu:  orta-yüksek hastalık basıncı

ARALIK

Pikan cevizi yetiştiriciliği için bol güneş ışığı gereklidir. Bahçe ömrünün yaz ayları boyunca gün ortasında bahçe yeri en azından %50 oranında gün ışığını almalı. Yetersiz gün ışığı pikan cevizi üretimine engel olur. Düşük üretimi, küçük ceviz oluşumu, çekirdek yüzdesinin düşüşü, hastalık ve zararlı baskısının artışı gibi problemleri içerir. İlk ağaç aralığı, bir meyve bahçesinin ne kadar kalabalıklaşacağını belirler.

BAHÇENİN ZEMİN YÖNETİMİ

Yabancı otlar su ve besin alımından dolayı pikan ceviziyle rekabet eder, büyüme ve çekirdek gelişimini azaltır. Meyve bahçesi zemin yönetiminin en pratik ve yaygın olarak kullanılan sistemi, yabancı ot ilacı ile muamele edildiği ve biçme işleminin sürdürüldüğü şerit sistemidir.

Toprak, pikan cevizi bahçelerinde eyalet genelinde farklı yollarla ayrılır. Bazı Teksaslı yetiştiriciler, yetiştirilen bahçelerde koyun, sığır, keçi ve diğer hayvanları otlatsa da, genellikle hayvanların toprağı sıkıştırması, genç ağaçlara zarar vermesi ve sulama, püskürtme ve hasat işlemlerine müdahale etmesi nedeniyle tavsiye edilmemektedir.

GÜBRELEME

Pikan cevizi her yıl çinko ve azot gübrelemesine ihtiyaç duyar. Toprak analizi sonuçlarına göre, diğer makro ve mikro besin eksikliklerinin yanı sıra pH sorunlarını düzeltmek için gübrelenmeleri gerekebilir.

Azot: Pikan cevizi iyi bir gelişim için azota ihtiyaç duyarlar. Azot uygulaması Nisan’da ki tomurcuk kırılmasında ve tekrar Mayıs ve Haziran’da uygulanır. Kural olarak, dönem başına 45 kg pikan cevizi üretmek için Haziran’da 4.5 kg azot  gereklidir. Çok olan ürünler için Temmuz ve Ağustos’ta da uygulama yapılır.

Genç ağaçlar, tomurcuklanma döneminden Temmuz sonlarına kadar büyümeye karşılık olarak küçük ve sık uygulamalar almalıdır. Daha sonraki uygulamalar genç ağaçları daha fazla donma riskine maruz bırakacak.

Çinko: Yapraktan çinko uygulaması yaprak genişlemesi ve ceviz büyümesi için vazgeçilmezdir. Toprak pH’sı 6.0 veya daha az olmadığı ve kireç taşı uygulanmadığı sürece toprağa veya damlama sistemlerine çinko uygulanması etkisizdir.

Çinkoyu, büyüme mevsiminin erken döneminde sık sık uygulayın. Sıvı çinko nitrat ve suda çözünür çinko sülfat tozu eşit derecede etkilidir.

pH: Toprağın pH ve besin düzeylerini izlemek için periyodik olarak test edilmesini sağlayın. PH 6.0’dan küçükse, kireç taşı eklemeniz gerekebilir; pH değeri 7.5’ten fazla olan toprak mikrobesinleri gerektirebilir. pH 6.0’dan küçükse, kireç taşı eklemeniz gerekebilir; pH değeri 7.5’ten fazla olan toprak mikrobesinleri gerektirebilir.

Potasyum ve Fosfor: Potasyum gübre her 1 ila 3 yılda bir, özellikle kumlu topraklarda gerekli olabilir. Teksas’ta fosforlu gübreye nadiren ihtiyaç duyulur ve uygulanması diğer mikro besin eksikliklerini kötüleştirebilir. Her iki öğeyi düzenli olarak toprak ve yaprak analizi ile izleyin.

HASTALIKLAR

Pikan cevizleri, Teksas’ta birkaç yaprak, meyve ve kök hastalığına karşı hassastır. Orta ve Doğu bölgelerindeki en zararlı mantar hastalığı pikan cevizi kabuğudur. Pikan cevizi kabuğu hastalığını duyarlı çeşitler üzerinde kontrol etmek için, yağmurun sıklığına bağlı olarak, ilkbahar ve yaz aylarında gelişmekte olan cevizlerin ve mantarın üzerine fungisit püskürtün.

Diğer yaygın hastalıklar tüylü leke, külleme, dökülme, kök ucu yanıklığı ve bakteriyel yaprak yanıktır. Eyaletin bazı bölgelerinde ceviz ayrıca, pamuk kök çürümesi, taç sürüsü ve kök-ur nematodları da dahil olmak üzere toprak kaynaklı hastalıklar tarafından saldırıya uğrar.

ZARARLILAR

Ceviz yetiştiricileri ayrıca kuruyemişlere zarar veren ciddi böcek zararlılarını nasıl kontrol edeceklerini de bilmelidirler – pikan cevizi somunu, yapraklardan beslenen birçok böcek. Ayrıca, daha sert böcekler pikan cevizi ağaçlarının gövdelerine, bacaklarına ve köklerine saldırabilir.

HASAT

Teksas’taki cevizler, kötü hava koşullarından kaynaklanan gecikmelerin üstesinden gelmeli ve kargalar, sincaplar ve hindilerden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için elverişli bir şekilde hasat etmelidirler. Cevizler çok yavaş bozulabilir olsa da, sıcak, nemli bahçelerde haftalarca bırakılırsa filizlenme, embriyo çürüğü ve karanfil gibi problemler gelişebilir.

İŞLEME

Pikanlar, hasattan hemen sonra iyi bir erken-sezon fiyatı elde etmek ve çekirdek kararması, embriyo çürümesi, vivipary (erken filizlenme), aflatoksin gibi toksinlerin gelişimi ve nemli cevizlerle ilgili diğer problemleri önlemek için işlenmelidir.

PAZARLAMA

Pek çok ceviz yetiştiricisi, özellikle de küçük üreticiler, ürünlerini, kataloglar, perakende satış mağazaları, internet ve fon sağlayan kuruluşlar aracılığıyla tüketicilere doğrudan pazarlamaktadır. Bu çıkışlar için, ceviz fiyatları taze cevizler için yerel tüketici talebine dayanmaktadır.

Yetiştiriciler, bombardıman şirketleri ve yan kuruluşları etrafında organize edilen toptan satış pazarına da satabiliyorlar. Toptan fiyatları arz ve talep, küresel ekonomik faktörler, rakip kuruyemişlerin maliyeti (ceviz, badem) ve alternatif meyve veren pikanlardan etkileniyor. Yerli ürün büyük olduğunda fiyatlar genellikle en düşüktür ve bunun tersi de geçerlidir.

MALİYETLER VE İADELER

Teksas’ta pek çok cevizli meyve bahçesi nadiren bir kazanç sağlar çünkü başarı için çok önemli olan meyve bahçesi faktörlerinden bir ya da daha fazlası yoktur. Bir üretici meyve bahçesi yıllık işletme giderlerinde dönüm başına yaklaşık 600 dolar gerektirir. Sabit maliyetler ve kuruluş maliyetlerinin geri kazanılması da tekrar ele alınmalıdır. İyi sahalardaki iyi yönetilen meyve bahçeleri yılda dönüm başına 1.000 ila 2.000 pound üretebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Amerikalıların, pikan cevizinin sağlık yararlarını doğrulayan araştırmalar hakkında bilgi edinmeleriyle tüketim artmaktadır. Pikanlar vitamin bakımından zengindir, yüksek seviyelerde antioksidan içerir ve kan kolesterol profillerinin düzeltilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Pikanların Çin’de popülerlik kazanmasıyla, uluslararası ceviz pazarı da büyümektedir.

Bununla birlikte, ceviz pazarında fiyat dalgalanmasının bir geçmişi vardır. Bu uzun vadeli tarımsal girişime devam etmeden önce, bakıcılar, ticari cevizler için görünümü iyice araştırmalıdır.

Paylaş:

Pitaya (Ejder Meyvesi) Nasıl Yetiştirilir?

Avokado Nasıl Yetiştirilir?

Be the first to comment “Gelişmiş Pikan Cevizi”

(paylaşılmayacak)