Cayma Hakkı, İptal ve İade

Aşağıdaki metinde:
SATICI “Yukarıkocayatak Mah. Alamersin Kümesi Km. Evl. No:56/2 Serik-ANTALYA” adresinde mukim “Antalya Fidan A.Ş.” yi,
ALICI ise www.antalyafidan.com.tr Internet sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketiciyi temsil etmektedir.

CAYMA HAKKI

  • Bozulabilir niteliği sebebiyle tüplü fidanlar ve saksıda fidanlar için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürün gruplarının dışındaki ürünler için ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
  • 3. bir kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
  • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ÜNVANI: Antalya Fidan A.Ş.
ADRES:  Yukarıkocayatak Mah. Alamersin Kümesi Km. Evl. No:56/2 Serik-ANTALYA
EPOSTA: info@antalyafidan.com.tr
TEL: 0532 5273120

İPTAL ve İADE KOŞULLARI

  • Henüz kargo aşamasına geçmemiş ürünler ALICI tarafından iptal edilebilir. ALICI siparişi iptal ederse; nakit ödeme yapılmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve siparişi iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
  • İade edilen ürünlerde ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.